این شرکت ارکان فعالیت خود را مبتنی بر تخصص گرایی ، کیفیت ، استفاده از تکنولوژی روز با توجه به اصل یادگیری مستمر و شایستگی های فنی - مدیریتی بنا نهاده است ، مدیریت در راستای نگرش سیستماتیک به مقوله هدایت و توسعه سازمان ، استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای را در دستور کار خود قرار داده است .
برای مشاهده گواهینامه ها ، لوح های تقدیر و تندیس های قدردانی لطفاً بر روی دکمه مربوطه کلیک نمایید.
Call Now Button